Menü Kapat

Cayma Hakkı

Cayma Hakkı

Satıcı, Alıcı’nın / tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, Alıcı tarafından, 14 (on dört) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı’nın info@multibem.com.tr adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren malı geri almayı ve en geç 15 (onbeş) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli Alıcı’ya hiçbir masraf yansıtmadan iade etmeyi taahhüt eder. 

Alıcı,  cayma hakkını; kendisine veya 3. bir kişiye teslim edilen Ürün/Ürünleri, faturası ve iade formu  ile birlikte Satıcı’ya göndererek kullanacağını; kendisine temin edilen malın kopyasını hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya ait olup Alıcının işbu sözleşme hükümlerine aykırı olarak cayma hakkını kullanması halinde Satıcı caymayı kabul etmek zorunda değildir.

Alıcı, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini ve eksiklik halinde cayma hakkının geçerli kabul edilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aşağıdaki Durumlarda Cayma Hakkı Kullanılamaz:

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince; Elektronik ortamda, tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar (E-kitap, online ders vb).